Ibisco FinBon je program za finančno analizo poslovanja podjetij. Namenjen je finančnikom v podjetjih, svetovalnih hišah in finančnih institucijah. FinBon omogoča reševanje zahtevnih nalog s področja poslovnih financ na enostaven način in tako povečuje produktivnost dela in učinkovitost poslovnega odločanja. FinBon deluje na Microsoft® Office.

Funkcije FinBona

 • Analiza poslovanja podjetij
 • Bonitetna analiza
 • Analiza finančnih kazalnikov
 • Analiza donosnosti na investirani kapital
 • Grafična analiza
 • Vrednotenje podjetja s količniki
 • Jezikovna podpora v angleščini, nemščini, ruščini, italijanščini, hrvaščini …
 • Poročanje

Podatke lahko v FinBon vnašamo ročno, uvažamo jih lahko iz baze Bonitete.si ali iz baze Boniteti.hr.

FinBon zmanjšuje stroške finančnikov, saj je izdelava lastnih aplikacij v Excelu zelo zamudna, uporaba je časovno zahtevnejša.

FinBon omogoča avtomatsko izdelavo poročil s prenosom finančnih tabel, shem in grafov v Microsoft Word ali Microsoft PowerPoint.

Manjša tveganja, večja hitrost dela, enostavno komuniciranje med uporabniki in kvalitetna vsebina FinBona omogočajo lažje in kvalitetnejše odločanje na področju poslovnih financ.

FinBon povečuje učinkovitost finančnikov

Ibisco FinBon lahko učinkovito izkoristijo finančniki na različnih področjih:

 • Analize lastnega poslovanja
 • Poročanje znotraj podjetja, nadzornemu svetu, lastnikom, investitorjem, poslovnim partnerjem, agencijam, bankam
 • Analize poslovanja kupcev in dobaviteljev
 • Analize konkurenčnih podjetij in primerjava z njimi

Prednosti FinBona

 • Zmanjšuje tveganja
 • Zmanjšuje stroške
 • Zmanjša čas, ki je potreben za analizo poslovanja podjetja
 • Standardizirana uporaba omogoča brezskrbno izmenjavo FinBon projektov med uporabniki
 • Povečuje kvaliteto odločanja na področju poslovnih financ

Ibisco FinBon znatno zmanjša čas za izdelavo finančne analize poslovanja podjetja in izboljšuje kvaliteto dela. Uporabnik FinBona lahko nameni več časa analizi podatkov, ker odpadejo zamudni postopki priprave podatkov in programiranje lastnih rešitev, kar znatno zmanjšuje stroške in izboljšuje rezultate dela finančnikov.

izkaz poslovnega izida - finbon