Finplan Video predstavitve

Finplan Analiza poslovanja
Spoznajte, katere tabelarične in grafične analize omogoča Finplan.
Finplan Planiranje poslovanja
Seznanite se kako izdelamo kratkoročni ali dolgoročni plan poslovanja podjetja.
Finplan Vrednotenje podjetij
Vrednotenje je na osnovi diskontiranja denarnih tokov ali s pomočjo količnikov.
Finplan Vrednotenje projektov
Izdelajte si predlogo za vrednotenje vaših investicijskih projektov.
Finplan Risanje grafov
Z nekaj kliki prikažite številke v grafih.
Finplan Slapasti diagrami
Seznanite se s slapastimi diagrami v Finplanu.
Finplan Priprava poročil
V nekaj minutah pripravite elegantno poročilo v Wordu ali PowerPointu.
Finplan Uvoz iz baze GVIN
Seznanite se kako z nekaj kliki uvozite podatke za podjetja iz baze GVIN.
Finplan Uvoz iz glavne knjige
V dveh urah si lahko naredite avtomatski uvoz podatkov iz vaše glavne knjige.