Ibisco Finplan je sodoben finančni program namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s poslovnimi financami. Finplan omogoča reševanje zahtevnih nalog s področja poslovnih financ na enostaven način in tako povečuje produktivnost dela in učinkovitost poslovnega odločanja. Zato se je uveljavil kot najbolj prodajan program na svojem področju.

Funkcije Finplana

 • Analize poslovanja podjetij
 • Planiranje oziroma simulacije poslovanja podjetij
 • Bonitetna analiza
 • Vrednotenje investicijskih projektov
 • Vrednotenje podjetij
 • Poročanje

Ibisco Finplan odlikuje enostavna uporaba, hitra namestitev, enostavno uvajanje, možnost uvoza podatkov iz glavne knjige ter zanesljiva podpora uporabnikom.

Pri razvijanju Finplana so bila upoštevana najsodobnejša spoznanja na področju poslovnih financ s poudarkom na upravljanju z vrednostjo podjetja.

Izbirate lahko med verzijo Finplana po slovenskih računovodskih standardih ali po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Finplan povečuje učinkovitost finančnikov

Ibisco Finplan lahko finančniki učinkovito izkoristijo na različnih področjih:

 • Analize poslovanja, planiranje, kontroling, vrednotenje projektov in lastnega poslovanja
 • Poročanje znotraj podjetja, nadzornemu svetu, lastnikom, investitorjem, poslovnim partnerjem, agencijam, bankam
 • Ugotavljanje bonitet kupcev in dobaviteljev
 • Svetovanje

Prednosti Finplana

 • Zmanjšuje tveganja
 • Zmanjšuje stroške
 • Zmanjša čas, ki je potreben za analizo, planiranje in vrednotenje projektov ali podjetij
 • Enostavnejša, hitrejša in zanesljivejša uporaba kot pri lastnih aplikacijah
 • Enostavna izmenjava Finplan projektov med uporabniki
 • Standardizirana uporaba in shranjevanje Finplan projektov omogočata brezskrbno izmenjavo projektov med uporabniki
 • Povečuje kvaliteto odločanja na področju poslovnih financ

Ibisco Finplan znatno zmanjša čas obravnave projektov na področju poslovnih financ in izboljšuje kvaliteto dela. Uporabnik Finplana lahko nameni več časa vsebinski obravnavi projektov, ker odpade programiranje lastnih rešitev, kar znatno zmanjšuje stroške in izboljšuje rezultate dela finančnikov.