Ibisco MIS je sistem namenjen za analiziranje poslovanja, planiranje in kontroling v podjetjih. V celoti je prilagojen potrebam posameznega naročnika. Vsem uporabnikom so poslovne informacije dostopne na istem mestu in ob istem času. Sistem se implementira na “ključ” v roku 3 mesecev.

Struktura MISa

 • Vir podatkov je operativni informacijski sistem v podjetju (ERP), ki ga je možno dopolniti z ročnim vnosom podatkov.
 • Podatkovno skladišče je osnova za MIS. V njem se zbirajo vsi potrebni podatki o poslovanju podjetja.
 • Tehnologija večdimenzionalnih baz podatkov Microsoft® SQL Server® Analysis Services.
 • Uporabniški vmesnik: Aplikacija za management, izdelava lastnih poročil v Microsoft® Excelu®.

Analiza poslovanja

 • Prikaz vsebine MISa je mogoč preko tabel, grafov ali kombinacije (dashboardi).
 • Lastne analize v Microsoft Excelu omogočajo uporabnikom veliko fleksibilnost uporabe MISa.
 • Prikaz realizacije, plana, sprememb, indeksov, struktur, kumulativnih podatkov, org. enot, itd.
 • Različni nivoji agregacije podatkov, od sumarnih finančnih izkazov do nivoja analitičnega konta.
 • Ibisco MIS omogoča tudi učinkovit sistem konsolidacije.

Planiranje

 • Ibisco MIS omogoča pregleden in organiziran proces planiranja.
 • Za planiranje se uporablja planska aplikacija.
 • Za posamezne tabele se lahko določi poljuben nivo podrobnosti vnosa planskih podatkov, na nivoju agregiranih postavk finančnih izkazov, ali na na nivoju kontov.
 • Avtomatski prenos podatkov iz planske aplikacije v Microsoft SQL Server podatkovno skladišče.
 • Možnost preračuna OLAP baze neposredno iz planske aplikacije.

Prednosti MISa

 • Poveča se kakovost poslovnih informacij, ki so osnova za odločanje.
 • Poveča se hitrost pridobivanja poslovnih informacij.
 • Zmanjšajo se tveganja v podjetju, uporabniki imajo na voljo enake informacije.
 • Zmanjšajo se stroški kontrolinga in ostalih finančnih funkcij v podjetju.
 • Izgradnja sistema na “ključ” v kratkem času.

Pravilno strukturiran in apliciran MIS je potreba vsakega uspešnega podjetja za poslovno odločanje v vse bolj globalnem in dinamičnem okolju. Ibisco MIS omogoča učinkovito ugotavljanje odstopanj v poslovanju in daje možnost pravočasnega poslovnega odločanja.